Mayer Consulting tilbyder høj faglig ekspertise, stor erfaring og alene den variable omkostning – du betaler kun for den tid vi bruger.

For virksomheder uden intern juridisk funktion
Er du en mindre, mellemstor eller større virksomhed, der ikke har en intern juridisk funktion, men kunne du alligevel godt tænke dig i enkeltstående tilfælde eller løbende at sikre, at virksomhedens juridiske grundlag er i orden.

For virksomheder med intern juridisk funktion
Er du en virksomhed, som har en større eller mindre intern juridisk funktion, men som i en spidsbelastningssituation har behov for yderligere bistand til at få løst juridiske opgaver uden at blive pålagt yderligere faste omkostninger.

Tidsbegrænset juridisk assistance
Er du en virksomhed, som for en tidsbegrænset periode i forbindelse med konkrete projekter har behov for juridisk assistance, eventuelt ved udstationering hos jer.

For nyetablerede virksomheder
Er du en nyetableret virksomhed, som har fokus på alle etableringsfasens forretningsmæssige udfordringer, og som ikke ønsker at overse de juridiske problemstillinger der følger med.

Mayer Consulting tilbyder blandt andet bistand ved:
- Gennemgang og ajourføring af virksomhedens eksisterende aftaler
- Udarbejdelselse af standard kontrakter
- Kontraktsindgåelse
- Outsourcing af udvikling, produktion og vedligeholdelse
- Tjekke og bistå med oprettelse og ajourføring af selskabsretlige dokumenter
- Afholdelse af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder
- Deltagelse i bestyrelsesarbejde
- Ansættelsesretlige problemer
- Etablering af stock options-programmer
- Kapitalfremskaffelse
- Dokumentudarbejdelse i forbindelse med kapitalrejsning
- Forhandlinger og sparring med eksterne rådgivere
 
 
Sprog: